Kontakt/Contact
+45 9244 0886

Modulerne

Indholdet af uddannelsen er ret omfattende og vi har her meget kort ridset op hvad vi kommer ind på:

Modul 1: Helt grundlæggende fysiologisk lære omkring dyr. Dækkende forståelsen fra en celle og dermed genetik og op til hele dyret.
Der undervises i fordøjelse, immunsystemet, grundlæggende byggesten fra foderet og dets betydning i kroppen.

Modul 2: Forståelse for råvarer og sammensætning af foder. Der undervises i råvarer, deres indhold og betydning ernæringsmæssigt samt deres betydning for produktionen af foder. Der undervises i energibehov og energiberegningsstandarder samt krav om deklaration, herunder også at forstå deklarationen.

Modul 3: Forståelse for dyrlægens tilgang til problematikker hos dyrene. Der undervises i sygdomsbilleder, vaccinationer og ernæringsbetingede problemstillinger. I den forbindelse belyses de ernæringsmæssige tiltag der kan kombineres med en evt. dyrlægebehandling.

Modul 4: Er delt i 2 dele med 1 dag omkring lovgivning og 1 dag omkring det neurologiske og hormonelle system. Dag 1 er lovstof og forordninger og hvordan det skal forstås og findes. Dag 2 er med fokus på stress og fordøjelse og hvilke påvirkninger der er i kroppen.

Modul 5: Forståelse for alternative behandlingsformer, herunder urter og homøopati, kinesiologi, kranio sakral terapi, healing, telepati etc.

Modul 6: Forståelse for de vilde slægtninge og deraf følgende forståelse for nogle af de problemstillinger vi ser hos de dyr der lever sammen med mennesker.

De 120 lektioner dækker meget mere end det her beskrevne, så hvis du har brug for uddybende info ringer vi gerne til dig.

Vi favner bredt på uddannelsen og tager gerne “alle” former for dyr med i uddannelsen. Erfaringen har dog vist at der er en overvejende andel af deltagerne der har primær interesse i hunde, heste og katte. Vi har haft kaniner, samt slanger og krybdyr med en enkelt gang.
Selv om en del af undervisningen eks. går på specifik viden om hest, så er der mange emner der kan relateres på tværs af dyrene og derfor er vi ikke så bundne af den enkelte dyreart.

Kvalifikationskrav.
Nysgerrighed er nok den vigtigste kvalifikation. Selv om stoffet til tider går dybt, så er der plads til at få det til at hænge sammen. Der er enkelte informationer især i forberedelsesmaterialet der er på engelsk så rimelige engelskkundskaber er nødvendige.