Kontakt/Contact
+45 9244 0886

Uddannelsen

Indenfor de sidste to årtier, har man fået øjnene op for, at der er en direkte sammenhæng mellem det mennesker spiser og den livskvalitet de har.
Det samme gør sig gældende for dyr. Ligesom hos mennesker har problemer som overvægt og andre ernæringsrelaterede livsstilsygdomme i dag udviklet epidemisk karakter. Med baggrund i ovenstående scenario, har VET Center ApS længe arbejdet på at formalisere en uddannelse, der for første gang gør det muligt at erhverve sig den nødvendige indsigt i teori og praksis, der skal til for at yde kvalificeret service og vejledning i ernæringsmæssige spørgsmål.

Hidtil har der ikke været formaliseret nogen uddannelse til det, som man ellers kender det fra Diætist uddannelser til mennesker. VET-uddannelsen kan derfor ses som pendant til den humane diætist uddannelse, som den første af sin art. Ved at formalisere en uddannelse, som tager udgangspunkt i ovenstående, får du som kursist mulighed for at erhverve dig en omfattende praktisk anvendelig viden om ernæringen af dyr i fangenskab – uanset om der er tale om kæledyr, produktionsdyr eller vilde dyr i Zoo.

Uddannelsen er på ingen måde beregnet til at stille veterinær medicinske diagnoser eller vejlede om medicinsk behandling, da dette er forbeholdt uddannet og autoriseret fagpersonale på området. Som Veterinær Ernærings Terapeut er det udelukkende fodring og næringsstoffer, der kan formidles viden om.
Ved behandlingskrævende sygdom af enhver art bør der altid rettes henvendelse til en dyrlæge.

Ved at have undervisere med specialistviden på deres felt, sikrer vi at du som kursist, får det stærkest mulige fundament til din efterfølgende arbejdshverdag med dyrene og deres mennesker.

Uddannelsen er bygget op over 6 moduler med hver 20 lektioner, dvs. i alt gennemføres 120 lektioner i forbindelse med uddannelsen. Alle moduler afsluttes med en skriftlig eksamen, der skal bestås.
Derudover arbejdes der selvstændigt videre mellem modulerne, støttet af uddannelsesudbyder.